Thu, 01 Oct 2020

Hỗ trợ khách hàng

hotrokhachhang

Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848

Email: pttn_ld8@yahoo.com

Skype Skype

Mr Sinh

0939 142 848

bản đồ

bando

Thống kê truy cập

  •  Đang online : 6
  • Tuần : 158
  •  Tháng : 43
  • Tổng truy cập : 752555

Chi tiết

Hệ thống chất lượng

Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam được thành lập theo Quyết định số 1234/QĐ-TNNMN ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam đã được đánh giá và công nhận hoạt động theo ISO 9001:2008.

Mã số Phòng Thí nghiệm: LAS - XD 261

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:  VIMCERT 153

Địa chỉ: Số 59, đường số 2, phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3740 8087 - 028.6296 0633                 

Email: pttn_ld8@yahoo.com.vn

Website: trungtamphantichvattu.com

Hỗ trợ khách hàng

hotrokhachhang

Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848

Email: pttn_ld8@yahoo.com

Skype Skype

Mr Sinh

0939 142 848

bản đồ

bando

Thống kê truy cập

  •  Đang online : 6
  • Tuần : 158
  •  Tháng : 43
  • Tổng truy cập : 752555
DNTN TM VŨ TƯỜNG Gọi điện Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848