Thu, 01 Oct 2020

Hỗ trợ khách hàng

hotrokhachhang

Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848

Email: pttn_ld8@yahoo.com

Skype Skype

Mr Sinh

0939 142 848

bản đồ

bando

Thống kê truy cập

  •  Đang online : 6
  • Tuần : 158
  •  Tháng : 43
  • Tổng truy cập : 752556

Liên hệ

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM VÀ VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC MIỀN NAM

 Địa chỉ: Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 028 3740 8087 - Hotline: 0939142848 
TK1: 114000005247 Ngân hàng  Công Thương - Chi nhánh Thủ Thiêm TP.HCM
TK2: 6280201007584 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Sài Gòn

Hướng dẫn: 

1. Hướng từ Đồng Nai - Thủ Đức vào:  từ Xa lộ Hà Nội cách cầu Sài Gòn 50m rẽ phải vòng xuông dạ cầu Sài Gòn. 
Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21) vào 200m bên trái.
Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam

2. Từ Bến xe Miền Đông - hoặc hướng Quận Bình Thạnh: qua cầu Sài Gòn 30m rẽ phải vào đường Trần Não 
Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21) vào 200m bên trái. 

Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam

3. Từ Quận 1 qua hầm Thủ Thiêm: rẽ trài vào đường Trần Não Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21)
vào 200m bên trái. Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là
Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam

 

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*

Hỗ trợ khách hàng

hotrokhachhang

Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848

Email: pttn_ld8@yahoo.com

Skype Skype

Mr Sinh

0939 142 848

bản đồ

bando

Thống kê truy cập

  •  Đang online : 6
  • Tuần : 158
  •  Tháng : 43
  • Tổng truy cập : 752556
DNTN TM VŨ TƯỜNG Gọi điện Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM VÀ VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC MIỀN NAM

 Địa chỉ: Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 028 3740 8087 - Hotline: 0939142848 
TK1: 114000005247 Ngân hàng  Công Thương - Chi nhánh Thủ Thiêm TP.HCM
TK2: 6280201007584 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Sài Gòn

Hướng dẫn: 

1. Hướng từ Đồng Nai - Thủ Đức vào:  từ Xa lộ Hà Nội cách cầu Sài Gòn 50m rẽ phải vòng xuông dạ cầu Sài Gòn. 
Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21) vào 200m bên trái.
Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam

2. Từ Bến xe Miền Đông - hoặc hướng Quận Bình Thạnh: qua cầu Sài Gòn 30m rẽ phải vào đường Trần Não 
Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21) vào 200m bên trái. 

Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam

3. Từ Quận 1 qua hầm Thủ Thiêm: rẽ trài vào đường Trần Não Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21)
vào 200m bên trái. Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là
Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam