Fri, 02 Oct 2020

Hỗ trợ khách hàng

hotrokhachhang

Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848

Email: pttn_ld8@yahoo.com

Skype Skype

Mr Sinh

0939 142 848

bản đồ

bando

Thống kê truy cập

  •  Đang online : 3
  • Tuần : 272
  •  Tháng : 157
  • Tổng truy cập : 752670

Chi tiết

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM VÀ VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC MIỀN NAM

Tên giao dịch Việt Nam: TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM VÀ VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC MIỀN NAM
Tên giao dịch Quốc Tế: CENTER FOR LAB AND WATER BRANCH MATERIALS FOR THE SOUTH OF VIET NAM

Được thành lập theo Quyết định số: 1222/QĐ-TNNMN ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam
Trụ sở: Số 59, đường số 2, phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 02837408087   Hotline: 0939142848, 0989 884 238.

 I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, có chức năng phân tích, thí nghiệm các loại mẫu (đất, đá, nước, vật liệu xây dựng, không khí); chế tạo, gia công, sửa chữa, lắp ráp, cung ứng vật tư, thiết bị, sản phẩm cơ khí chuyên ngành tài nguyên nước, địa chất, địa chất công trình theo nhiệm vụ kế hoạch được Liên đoàn giao và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện công tác phân tích, thí nghiệm các loại mẫu của các đề án, dự án, đề tài do Liên đoàn giao theo kế hoạch hàng năm. Các loại mẫu bao gồm:

a) Phân tích thành phần hoá học các loại mẫu đất, mẫu đá, mẫu nước, mẫu vật liệu xây dựng, mẫu không khí;

b) Xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá và vật liệu xây dựng;

c) Phân tích đánh giá môi trường: đất, nước, không khí.

2. Quản lý các loại mẫu, xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu các loại, chọn cơ sở phân tích tin cậy nhằm đảm bảo mức độ chính xác, ổn định của kết quả phân tích và bảo đảm tiến độ của các đề án theo kế hoạch.

3. Thực hiện nhiệm vụ chế tạo, gia công, sửa chữa, lắp ráp và cung ứng vật tư, thiết bị, sản phẩm cơ khí chuyên ngành tài nguyên nước, địa chất, địa chất công trình.

4. Thường xuyên cập nhật, bổ sung và thực hiện kịp thời các tiêu chuẩn về kỹ thuật, phương pháp thử và đơn giá phân tích thí nghiệm.

5. Lập kế hoạch đào tạo, nâng cao tay nghề cho các điều tra viên, thí nghiệm viên của Trung tâm và hướng dẫn các tổ chức trực thuộc Liên đoàn về phân tích thí nghiệm mẫu ở thực địa.

6. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, bao gồm:

a) Lấy mẫu, gia công, bảo quản, vận chuyển và phân tích thí nghiệm các loại mẫu nước, mẫu đất, mẫu đá, mẫu không khí, mẫu vật liệu xây dựng; hợp đồng tư vấn và dịch vụ kỹ thuật khác trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm.

 b) Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu khoáng; kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành cơ khí khai thác và khảo sát phục vụ cho sản xuất của Liên đoàn và đáp ứng nhu cầu của thị trường, cung ứng vận chuyển vật tư thiết bị;

 c) Thiết kế, tư vấn, thi công các dự án về địa chất thủy văn và cấp nước (lập dự án khoan thăm dò, kết cấu các lỗ khoan khai thác thuộc các công trình cấp nước, xử lý nước, các công trình khai dẫn; xin phép khai thác nước); duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước; khảo sát địa chất công trình, các thí nghiệm hiện trường, xử lý gia cố nền móng công trình;

d) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân cấp của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do Trung tâm thực hiện.

10. Nộp lưu trữ về Liên đoàn tài liệu kỹ thuật của các hợp đồng dịch vụ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Nghiệp vụ.

2. Phòng Kỹ thuật.

3. Phòng Vật tư.  

Hỗ trợ khách hàng

hotrokhachhang

Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848

Email: pttn_ld8@yahoo.com

Skype Skype

Mr Sinh

0939 142 848

bản đồ

bando

Thống kê truy cập

  •  Đang online : 3
  • Tuần : 272
  •  Tháng : 157
  • Tổng truy cập : 752670
DNTN TM VŨ TƯỜNG Gọi điện Giám đốc: Phạm Văn Sinh 0939 142 848